Услуги със строителна техника и механизация

Изкопни услуги бургас

Изкопни услуги

Благодарение на многобройната си налична професионална изкопна техника и квалифициран персонал Антониони55 предлага най-добри решения за всички видове изкопи независимо от твърдостта на почвата.

Доставка на инертни суровини и материали за Бургаска област

Доставяме неограничени количества инертни суровини и материали в насипното състояние със самосвали от кариери/заводи за трошен камък,пясък филц и други.

Изкопни работи, изкопи и насипи

Изкопни работи сл. бряг изкопни услуги
 • Изкопаване на изкопи и земни маси с багери, автобагер и фадрома.
 • Натоварване претоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци със самосвали до определените за тази цел депа.
 • Доставка и извозване на инертни материали камък, чакъл, пясък...
 • Подравняване на строителни терени с фадроми и автобагери.
 • Депониране на строителни отпадъци с фадроми.
 • Валиране на строителни площадки и терени с валяк.

От голямо значение е придобитият 22 годишен опит на дружеството в тази сфера и стремежа адекватно да отговори на зададените изисквания относно качеството и сроковете на поетите ангажименти.През годините фирмата се е утвърдила сред водещите в тази сфера в Бургас Слънчев Бряг, Несебър, Свети Влас, Поморие.

90%
Предимства:
 • Осигураваме Перфектна услуга за Вашите нужди
 • Квалифициран и опитен персонал
 • Модерна и сигурна техника
 • Бърза реакция
Разрушителни услуги Свети Влас

Разрушителни услуги

Разрушителни услуги със строителна механизация за събаряне и разбиване на стоманно-бетонни сгради с багер - чук и щипка / ножица -натоварване

През годините фирмата се е специализирала в разрушителните услуги и разполага с 4 хидравлични чука различни по големина, хидравлични ножици както и квалифицирани оператори които да извършват тази дейност безопасно.

Механизирано разрушаване на бетонни и тухлени сгради, разрушаване на масивни железни и носещи конструкции

Разрушителни услуги

извозване на отпадъци разрушаване на постройки скали бетони

Разрушаване на всякакъв вид съоръжения, разрушаване на скали, бетони и други. Извозване и почистване на разрушените строителни останки

95%
Предимства
 • Осигураваме Перфектна услуга за Вашите нужди
 • Квалифициран и опитен персонал
 • Модерна и сигурна техника
 • Бърза реакция
Обратни насипи

Обратни насипи

Обратни насипи и вертикална планировка със строителна техника и механизация - фирмата разполага с необходимата техника за извършването на тази дейност във срок и с качество

Подравнявне на терени, обратни насипи, изкопи за къщи

Вертикална планировка

Изграждане на дренажи товароподемна дейност

Изграждане на дренажи, Товарене на изкопна маса, насипване дренажи, товароподемна дейност

98%
Предимства:
 • Осигураваме Перфектна услуга за Вашите нужди
 • Квалифициран и опитен персонал
 • Модерна и сигурна техника
 • Бърза реакция
Изграждане на Буни

Изграждане на Буни

Изграждане на крайбрежни стени (дамби), защитни диги и буни. Изграждане, реконструкция и ремонт на малки и големи по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми и др.

Корекции на реки и канали, разширяване на речнои корита, с цел предотвратяване процесите на ерозия и предпазване от наводнения

Консултации

брегоукрепване на речни и морски брегове oхранителни канали за защита от наводнения

Разширяване на съществуващи диги, укрепване на защитни диги по речните и морските брегове, брегоукрепващи вълноломи, oхранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води, укрепване на речните и морски брегове и др.

95%
Предимства:
 • Оссигураваме Перфектна услуга за Вашите нужди
 • Квалифициран и опитен персонал
 • Модерна и сигурна техника
 • Бърза реакция
Транспортни услуги

Транспортни услуги

Качествени транспортни услуги с товароподемна техника. Доставка на всякакви видове строителни и инертни материали
-товаро-разтоварни дейности
- превози с прицепи и гондоли на тежко товарни машини
Услуги с транспортна механизация и транспорт /триосни ,четириосни самосвали, камази /
На ваше разположение имате необходимата техническа обезпеченост със техника и собствена складова база и квалифицирани кадри.
Транспортни услуги с камион самосвал, Товарни превози и строителна механизация

Транспорт строителна механизация

транспорт на извънгабаритни товари транспорт на строителна механизация

Платформа за транспорт на извънгабаритни товари и строителна механизация

90%
Предлагаме Транспорт на:
 • Превоз Транспорт на строителни материали
 • Превоз Транспорт на строителни конструкции
 • Превоз Транспорт на инертни материали
 • Превоз Транспорт на скални блокове
 • Превоз Транспорт на зърнени култури
 • Превоз Транспорт на извънгабаритен товар

Нашите Партньори

Горди сме с дългогодишните и тесни връзки с нашите верни бизнес партньори

Subscirbe Newslatter

Get all latesr news and Offer by subcribing to our newslatter